خانه / مقاله

جریان مکمل کنفرانس خبری هیئت رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی

Publish: December 16, 2017

جریان مکمل کنفرانس خبری هیئت رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی...

سخنرانی محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در بازدید تخنیکی از میدان هوایی جدید ولایت خوست

Publish: December 2, 2017

سخنرانی محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در بازدید تخنیکی از میدان هوایی جدید ولایت خوست...