معلومات نمایشی

معلومات نمایشی معلومات نمایشی معلومات نمایشی

معلومات نمایشی

معلومات نمایشی

بیشتر

جریان مکمل کنفرانس خبری هیئت رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی

جریان مکمل کنفرانس خبری هیئت رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی

سخنرانی محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در بازدید تخنیکی از میدان هوایی جدید ولایت خوست

سخنرانی محمود شاه حبیبی رئیس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی در بازدید تخنیکی از میدان هوایی جدید ولایت خوست

بیشتر

گزارش کنفرانس خبری مشترک سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری و سخنگوی اداره مستقل هوانوردی ملکی در مرکز رسانه های حکومت

به منظور ارایه معلومات از اشتراک جلالتمآب رییس جمهور در کنفرانس قلب آسیا در آذربایجان٬ کنفرانس خبری مشترک سخنگویان مقام عالی ریاست جمهوری٬ اداره مستقل هوانوردی ملکی و وزارت های مالیه و فواید عامه در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار شد.

ملاقات رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با داکتر سارا بنیت سکرتر اول سیاسی سفارت برتانیا

ملاقات رییس عمومی اداره مستقل هوانوردی ملکی با داکتر سارا بنیت سکرتر اول سیاسی سفارت برتانیا

داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی، از جریان کار پروژه ادغام پارکینگ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، بازدید و نظارت کرد

داکتر محمد قاسم وفایی زاده معین پلان و پالیسی اداره مستقل هوانوردی ملکی، از جریان کار پروژه ادغام پارکینگ میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، بازدید و نظارت کرد

بیشتر