خانه / اخبار

د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د کارګو د فعالیتونو یوه برخه

Publish: November 18, 2017

د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د کارګو د فعالیتونو یوه برخه...

په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د Air Cargo برخې څخه د غوره ګټه اخیستنې په هکله بحث او خبرې اترې وشوې

Publish: November 18, 2017

په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د Air Cargo برخې څخه د غوره ګټه اخیستنې په هکله بحث او خبرې اترې وشوې...

د کابل او تاشکند ترمنځ د مستقیم پروازونه په هکله مذاکره وشوې

Publish: November 14, 2017

د کابل او تاشکند ترمنځ د مستقیم پروازونه په هکله مذاکره وشوې...

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر د USAID مسؤلینو سره وکتل

Publish: November 14, 2017

د ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې عمومي مشر د USAID مسؤلینو سره وکتل...